Publicado: 28-02-2013

EDITORIAL

Gustavo Cornejo Montalvo

107

Depresión en hemodiálisis

Ivonne Molina Villacís, Pablo Maldonado Centeno

173-178

Espátulas de Velasco y de Thierry

Danny Gabriel Salazar Pousada, Natasha Haydee Vélez Sáenz

179-183

Profilaxis antimicrobiana aplicada en cirugía

Rubén Mario Vásquez Véliz, Lina Johanna Macero Gualpa

184-188

Abdomen agudo por torsión de quiste ovárico. A propósito de un caso

Boris Idrovo Falquez, Verónica Ponce Avilés

143-146

Bilioma pos-colecistectomía. A propósito de un caso

Miguel Soria Alcívar, Xiomary Estrada González, Paola Hidrovo Cáceres, Darío Villacreses Morán

147-150

Degeneración macular: evidencia de caso

Armando Gutiérrez Espinoza, Alberto Gil Gutiérrez

151-155

Esferocitosis hereditaria: a propósito de un caso

James Neira Borja, Douglas Barberán Véliz, Francisco Ramírez Cabezas

156-161

Trombosis pos-stent: presentación de un caso clínico

Antonio Wong Lam, Karla Dalila Campozano de Wong

162-166